Fem spesielle fordeler som følger med et lån uten sikkerhet

Såkalte forbrukslån er ofte dyrere enn andre finansieringsmuligheter, mye på grunn av at låntakeren ikke trenger å stille med pantesikkerhet. Hvor dyrt eller billig det blir, beror også på en hel rekke faktorer. Derav har låneformen fått et noe ufordelaktig rykte på seg. Det finnes likevel noen fordeler, noe vi ser nærmere på her.

Du trenger ikke eie bolig

Det at du ikke må stille med sikkerhet for lånet betyr at du ikke trenger eie din egen bolig eller lignende. Dette er også en fordel for de som faktisk eier bolig, men der boligen allerede har en maksimal belåningsgrad.

Fraværet av krav til sikring gjør i tillegg at søknadsbehandlingen blir mye enklere. I mange tilfeller foretas vurderingen av søknader automatisk basert på opplysningene dine i søknaden, og offentlig tilgjengelige opplysninger. Det har nå blitt slik at mange unge faktisk velger å finansiere egenkapitalen på boligkjøpet ved hjelp av et forbrukslån. Det er derimot en løsning som ikke anbefales.

Skal man ha et lån med pantesikkerhet i egen bolig eller annen eiendom, må det foretas verdivurderinger og taksering, med de utgifter og den tidsbruken dette medfører. Pantesikrede objekter skal også tinglyses, noe som både koster og tar tid. Dette blir naturligvis ikke aktuelt for et lån uten sikkerhet.

Du kan selv påvirke rentekostnadene

De aller fleste banker som tilbyr lån uten sikkerhet, fastsetter rentene på individuelt grunnlag. Det betyr at banken vurderer dine betalingsevne og kredittverdighet med basis i din kredittscore. Har du for eksempel dårlig betalingshistorikk, får du dyrere rentetilbud enn personer med god betalingshistorikk. Kort fortalt kan et lån uten sikkerhet bli både billig og dyrt, alt ettersom hvem det er som søker.

Husk i tillegg at du får et fradrag på skattemeldingen for de rentekostnadene som følger med et forbrukslån. Det gjør kostnadene noe enklere å bære i det lange løp. Er du oppmerksom på hva som teller mest negativt på kredittscoren, ser du at flere av disse lar seg påvirke. Her er de viktigste faktorene:

 • Betalingsanmerkninger
 • Sen betaling av regninger
 • Overtrekk på bankkontoer
 • Ustabil inntekt, store svingninger i inntekten
 • Stadig skiftende adresse (mye flytting)
 • Roller i selskap med betalingsproblemer etc.
 • Din alder

Førstnevnte, betalingsanmerkninger er den mest ekskluderende. Har du anmerkning nå, får du avslag på lånesøknaden. Tidligere anmerkninger vil indikere at du er en dårlig betaler, noe bankene legger merke til. Sistnevnte, alderen din, får du ikke gjort noe med. Er du ung har du også kort eller ingen betalingshistorikk. Dette teller negativt på scoren din.

De andre lar seg forbedre, men noen av de krever innsats over lengre tid. Likevel, vil du ha lavere renter på et lån uten sikkerhet, kan du begynne allerede i dag med å forbedre kredittscoren din. Unngå overtrekk, betal regninger i tide, unngå adresseendringer i Folkeregisteret (studenter bør være registrerte på foreldrenes adresse), unngå roller i selskap som går dårlig, prøv å holde inntektene stabile (gjelder spesielt personer med enkeltpersonforetak).

Du får enkel søknadsbehandling

De fleste banker har automatisert hele eller deler av søknadsbehandlingen. Derfor kan du få svar allerede etter noen få minutter. Utbetalingen av lånet foretas da som regel umiddelbart, så lenge alt papirarbeid er unnagjort, og såfremt det hele foregår innenfor bankens åpningstider. Vanligvis tar det omtrent to til tre dager fra du søker til pengene er på kontoen din. I noen tilfeller tar det mer tid, mens det også finnes de om har pengene klare til bruk allerede innen 24 timer.

Faktorer som påvirker utbetalingstiden er blant annet:

 • Tidspunkt – søknader levert på kveld eller i helg tar lengre tid
 • Dokumentasjon – kopi av selvangivelse eller lønnsslipp må sendes inn
 • Banken – noen banker er tregere enn andre
 • Kontoen – transaksjonstiden varierer noe mellom bankene

Forsøk uansett å unngå tilbud som frister med penger på konto samme dag. Slår du til på det første og beste tilbudet, er sjansen større for at du mottar et dårlig rentetilbud.

Du kan bruke pengene slik du selv vil

Et forbrukslån er ikke knyttet opp mot noe spesifikt formål, slik boliglån eller billån er det. Du får for eksempel ikke tilsagn på et billån dersom du i søknaden forteller at du har tenkt å bruke pengene på ferie. Billånet er normalt også sikret, som regel med pant i selve bilen. Derfor forsikrer også banken seg at du faktisk kjøper kjøretøyet. Forbrukslånene gis derfor uten krav til finansiell sikkerhet.

Du må likevel oppgi formål i søknadsskjemaet. Dette skyldes norsk lovverk som har til hensikt å forhindre at lån går til terrorfinansiering eller hvitvasking av penger. Du trenger imidlertid ikke bekymre deg om du oppga for eksempel ”oppussing av kjøkken” i søknadsskjemaet, for så å bruke pengene til å kjøpe bil. Begge formålene er selvsagt innenfor lovverkets spesielle begrensninger.

Du kan velge mellom mange fleksible løsninger

Oversikter over lånemuligheter er nyttige å følge med på, ikke bare for å foreta prissammenligninger. Nettsider som forbrukslån.no viser også hvilke former for lån de enkelte bankene tilbyr. Alle er nemlig ikke like. Dette er de vanligste:

Minilån – små lånesummer, opp til omtrent 6 000 kroner. Rentene oppgis ”per år” eller ”pro anno”, men lånet forventes å være tilbakebetalt mye raskere (ofte innen kun én måned). Renteprosentene per år ser derfor temmelig drøye ut. Prosentvis kostnad er også høy, men summene blir ikke alltid like skremmende.

Små forbrukslån – lånesummer opp til 50 000 kroner (noen ganger høyere). Effektiv rente kan bli høy da gebyrkostnadene vil dra opp. Let etter banker med både lave minimumsrenter og lavt eller intet etableringsgebyr.

Store forbrukslån – noen banker skilter med lån helt opp til 600 000 kroner. Renteprosenten blir ofte lavere, og noen tilbyr lån uten etableringsgebyr. Sammenlign totalkostnadene når lånet er innvilget. Standardbeløpet er derimot 500 000 kr hos tilnærmet alle banker.

Brukskreditter – kalles også fleksibelt lån, fleksilån, kontokreditt og lignende. Dette er lån som du disponerer uttaket av selv. Renter beregnes kun på det du tar ut. Lånet er tilgjengelig så lenge du ønsker det selv (noen banker avslutter kreditten om den er ubrukt etter et visst antall måneder).

Sammenlign og finn rimeligste alternativ

Det kan lønne seg både praktisk og økonomisk å sette seg inn i fordelene og ulempene ved hvert enkelt låneprodukt. I tillegg bør låntakere innhente et tilstrekkelig antall tilbud før de bestemmer seg. To tilsynelatende identiske lån fra forskjellige banker kan nemlig komme med svært ulike rentebetingelser. Mye tyder på at utviklingen vil bremses de neste årene, som konsekvens av at det kommer en rekke nye reguleringer.

admin